REGLEMENT Trolls X’Trem Run

REGLEMENT

Artikel 1 : definitie vand e wedstrijd

De “Trolls Xtrem Run ” is een organisatie die door het vzw Belgian X’Trem Run is opgericht. Het gaat om een hindernissenloop en een wandelkoers die plaatsvindt op paden en van bakens voorziene wegen, die je in team of alleen kan doorlopen. Ze vindt plaats op 29 augustus 2015 om 12u in Stambruges, gedurende ongeveer 14 km.

Artikel 2 : voorwaarde toelating

Iedereen kan deelnemen aan de koers. De deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Daarentegen kunnen jongeren van 16 of 17 jaar oud ook deelnemen, op de voorwaarde dat ze ten laatste de dag van de koers de toestemming van hun ouders en een doktersattest hebben. Het doktersattest mag niet langer dateren uit één jaar voor de koers en er moet duidelijk staan dat je bekwaam bent voor te lopen, te zwemmen, te springen en  te klimmen.
De deelnemers die ouder zijn dan 18 jaar moeten geen doktersattest hebben maar we raden hen wel aan om voor de koers een check-up te doen.

Artikel 3 : inschrijvingen

De inschrijvingen gaan open op 7 december 2014. De einddatum is 01 april 2015 of wanneer er 3500 ingeschrevene zijn.

Geen enkele inschrijving per telefoon of ter plaatse.

De inschrijving bedraagt 30 euro en kan via de site http://trollsxtremrun.com. Via de site wordt u doorverwezen naar Chronorace. Enkel je betaling zal je inschrijving geldig verklaren.
Opgelet deze zal onmiddellijk online moeten gebeuren bij de inschrijving, betalen via overschijving is onmogelijk..

De TXR is een getikte koers, de deelnemers zijn hier voornamelijk om een feestlijk moment met vrienden door te brengen. Dat is ook de reden waarom de organisatoren het recht hebben om mensen die voor wanorde zorgden tijdens de vorige koers te weigeren.

Artikel 4 : afhalen rugnummers

De rugnummers kunnen in de sporthal in Stambruges op 28 augustus 2015 tussen 17 en 21 u en de dag van de koers tussen 9u en 13u worden afgehaald.

Artikel 5 : groepering en omwisselen rugnummers

Dank u om doelgericht te communiceren met info@trollsxtremrun.com  en overbodige mails de vermijden. Er wordt enkel rekening gehouden met aanvragen waarbij de inschrijvingen betaald zijn.

De verbintenissen zijn persoonlijk, vastgebonden en definitief en kunnen niet worden terugbetaald. Geen enkel rugnummer omwisseling kan plaatsvinden buiten de hiervoor voorziene periode.

De rugnummerwisseling kan via een online systeem gebeuren van 1 februari 2015 tot 14 augustus 2015. Het zal ook mogelijk zijn om zelf je gegevens te wijzigen. Het wordt dus overbodig om een mail te sturen, om je rugnummer te verwisselen, je zal doorgestuurd worden naar ons online platform. Elk rugnummerwisseling zal 2 euro kosten.

Het is tens trengste verboden deel te nemen onder de naam van iemand anders.
De personen die zich hieraan wagen zullen verantwoordelijk zijn in geval van ongeluk van de persoon zelf of indien die persoon een derde verongelukt tijdens de koers. De vereniging verwijst alle verantwoordelijke in geval van ongeluk bij deze situaties.

Artikel 6 : goed gedrag en zede

De deelnemers moeten het cirvuit en de door de vereniging afgebakende wegen volgen. Ze moeten respect hebben voor de natuur en niets wegsmijten op het parcours. De hardlopers die zich niet aan deze regels houden zullen gediskwalificeerd worden.

De vereniging heeft het recht om de vertrekuren, het terugtrekken van de rugnummers, het parcours, de afstand, de hindernissen op eendert welk moment te veranderen indien het weer of het terrein het vereisen.

Artikel 7 : verkleden, foto’s en portretrecht

Julie mogen verkleed aan de TXR deelnemen, we moedigen jullie aan om het te doen. De dag van de koers en voor de start kunnen jullie gratis alleen of in groep foto’s nemen bij de stand l’ASBL Objectif-Photo.  Er zal  voor de beste kostuums een prijs uitgereikt worden.

Een paar dagen na de koers kan je de foto’s die voor, tijdens en na de koers door l’ASBL Objectif-Photo getrokken worden op de site terugvinden. Door deel te nemen geef je zowel voor schriftelijke, visuele en sonore documenten automatisch portretrecht aan ASBL Objectif-Photo en dit voor directe en of indirecte axploitatie.

Artikel 8 : annuleren

De vereniging heeft het recht om de koers te annuleren voor eendert welk motief die de hardlopers in gevaar zou brengen of door overmacht.

In dit geval zullen de inschrijvingen niet worden terugbetaald.

Artikel 9 : douches en bagagedepot

De vereniging plaatst douches ter beschikking voor de deelnemers. De zakken kunnen toevertrouwd worden bij het bagadedepot die door vrijwilligers word gehouden. Maar jullie zijn verantwoordelijk indien het regent. We raden jullie aan om jullie spullen in een grote vuilniszak in te pakken. Jullie krijgen een stikker met jullie rugnummer en die zal op de zak moeten worden geplakt vooraleer je bij het bagagedepot bent.
Laat brillen, armbanden, juwelen, uurwerken, ringen, gsm,… achter.
We zijn niet verantwoordelijk voor schade, diefstal en verlies bij het bagagedepot en bij de douches.

Artikel 10 : Verantwoordelijkheid en verzekering

Het VZW is gedekt door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de organisatie van de koers. De verzekering dekt de individuele risico’s van de hardlopers niet.
Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen verzekering in geval van een ongeluk die zijn sportieve gebruiken dekt.
Elke hardloper is zelf verantwoordelijk en overtuigd zich van zijn goede conditie. Als een hardloper denkt een hindernis niet te kunnen nemen, dan kan hij de hindernis ontwijken.  De vereniging is niet verantwoordelijk voor een fysieke of technische zwakte, het breken, een ongeluk veroorzaakt door het niet volgen van de regels van de organisatoren, het verlies, het stelen van materiaal of spullen.

Artikel 11 : kleding en uitrusting

De vermomming is streng aangeraden, have fun en iedereen zal hiervan genieten. We raden jullie aan om knieën te beschermen en lichte handschoenen te dragen. Spikes  en wandel- of trailstokken zijn verboden.

Artikel 12 : prijzen en beloning

De eerste drie mannen en vrouwen zullen beloond worden.
Alleen de podiumpretendentes moeten alle hindernissen op de correcte wijze oversteken en uitvoeren.
Er zal ook een prijs voor de beste vermomming en beste vertegenwoordigde groep uitgereikd worden.

De deelneming aan de Trolls Xtrem Run brengt met zich mee dat je het helemaal eens bent met het reglement en de ethiek van de koers.